Hero image
Visionen & arkitekturen

Nordhavn får helt nyt byområde

Et nyt kapitel er begyndt

På denne unikke placering i Nordhavn er et nyt og blivende kapitel påbegyndt. Nordø er ved at blive formet og vil stå færdig til indflytning i 2023. Nordø udvikles samlet af PFA Ejendomme og består af i alt 5 byggefelter med i alt ca. 55.000 m2 fordelt på 115 boliger, 2 erhvervsdomiciler og ca. 300 hotelværelser.

Hør om visionen bag byggeriet

I denne video fortæller Louis Becker, Partner og Direktør hos Henning Larsen Architects, om tankerne og visionen bag byggerierne og Nordø.

DGNB-certificering til guldniveau

Boligerne på Nordø DGNB-certificeres til guldniveau. Med en DGNB-certificering arbejdes med en helhedsorienteret indsats i forhold til bæredygtighed, og således tilgodeses både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed under udviklingen og opførelsen af byggeriet.
Der er fokus på at nedbringe den CO2 som udledes over byggeriets livscyklus. Et grundprincip i en DGNB-certificering er også at sikre et godt indeklima gennem dagslys, temperatur og ventilation der fungerer fra ibrugtagningen.

Nordisk, eksklusivt, enkelt

Ny bydel der forener historien og fremtiden

Området

Rum for de stærke kontraster

Nordø fuldender Århusgadekvarteret. Visionen for Nordø ligger derfor naturligt op af den samlede vision for Nordhavn med en egenart, som bygger på områdets lange historie og en eksklusiv identitet.

Havnens historie og områdets kvaliteter vil sammen med fremtidens byrum og byggerier skabe en enestående bydel fyldt med stærke kontraster. Nyt møder gammelt. Småt møder stort. Tæt møder åbent. Mørkt møder lyst.

Det forfinede møder det robuste, og byen møder vandet. Den nye arkitektur tager sin inspiration fra Østerbros klassiske karrébebyggelse og siloerne, der vidner om områdets historie som industrihavn.

Data and Cookies

We are using cookies to recognize and track your repeat visits and preferences as well as measuring the traffic on our website. By clicking ‘Accept all cookies’ you consent to use the cookies unless you have disabled them in the settings. You can at anytime control this clicking ‘Deselect’ or via the link in the footer.

Accept all cookies
Deselect
Back

Cookie settings

Please change your settings below if needed.

SAVE