Ansvarsfraskrivelse

Renderinger

I Nordøs salgsmateriale er der til brug for illustration af projektet udarbejdet en række renderinger og visualiseringer (computergenerede grafiske fremstillinger) af Nordø, herunder bygningerne, byrum, ejerlejligheder og interiør. Renderinger og visualiseringer af byrum tjener alene som stemningsskabende visualiseringer, og disse kan afvige væsentligt fra de kommende faktiske forhold. Udsigter sammenholdt med renderinger og visualiseringer kan afvige fra de faktiske forhold. Ejendommens ydre, herunder, men ikke begrænset til tag og facader, kan være vist med mindre afvigelser i forhold til faktisk udførelse, der dog ikke ud fra en samlet betragtning forringer ejendommens kvalitet. Det præciseres således, at alle visualiseringer og renderinger af byggerier på Nordø er vejledende og er udarbejdet med henblik på at illustrere helhedsoplevelsen af byggeriernes stile og ikke en detaljeret byggeløsning.

Lejligheder og interiør kan i renderinger og visualiseringer være vist med genstande, indretninger og udstyr, der ikke er standard, men tilkøb til Nordøs designlinje. Endvidere renderinger af tilkøbsdesignlinjerne Nordic Nature, Urban og København, ligesom faktisk udførelse i mindre grad kan afvige i forhold til salgsmaterialets udvisende. Der tages forbehold for ændringer og fejl. Projektet er under udvikling, hvorfor materialer og overflader m.m. derfor kan blive ændret. Møbler og accessories mv. medfølger ikke.

Materialer og produkter

De valgte materialer og produktangivelser ovenfor er et udtryk for et generelt kvalitetsniveau. Materialer og produkter, der er navngivet/specificeret kan uden varsel – typisk som følge af at materialet eller produktet udgår hos leverandøren – ombyttes eller ændres til anden producent, andet materiale eller produkt, der som minimum har samme egenskaber og kvalitet som det anførte materiale eller produkt. Sælger vil altid forsøge at ombytte til materiale eller produkt af samme fabrikat.

Tilvalgsprogram herunder designlinjer udarbejdet af Henning Larsen

Alle boligerne leveres som udgangspunkt med Nordø basispakke, medmindre køber aktivt foretager tilvalg og/eller tilkøb, jf. tilvalgsprogrammet. På Nordø-boligerne tilbydes 4 designlinjer. Nordø designlinje indeholder et tilvalgsprogram indeholdende gratis tilvalg samt tilkøb. Der kan ikke vælges tilvalg ud over det i designlinjerne præsenterede, og indgåede handler kan ikke betinges af, at den pågældende ejerlejlighed udføres med tilvalg. Begrundet i varetagelsen af en hensigtsmæssig byggetakt vil tilvalgsprogrammet blive lukket den 1. oktober 2021.

Arealer

Tinglyst areal er en betegnelse for arealet af selve ejerlejligheden inklusiv ejerlejlighedens ydervægge samt halvdelen af skillevægge til omkringliggende ejerlejligheder. Brutto areal (BBR-areal) er en betegnelse for ejerlejlighedens tinglyste areal inklusiv ejerlejlighedens andel af de til ejerlejligheden tilknyttede adgangsarealer. Alle oplyste arealer er angivet som afrundede foreløbige arealer, der kan afvige i mindre grad efter bygningernes opførelse.

 Udbudspriser

Udbudspriser på ejerlejligheder er genstand for løbende justering i overensstemmelse med markedsudviklingen. Sælger forbeholder sig derfor den fulde ret til løbende at foretage justeringer i udbudspriserne på boligerne på Nordø.

Kontakt os for en fremvisning på byggepladsen

Det er ikke muligt at fremvise på byggepladsen lørdage og søndage.

Data and Cookies

We are using cookies to recognize and track your repeat visits and preferences as well as measuring the traffic on our website. By clicking ‘Accept all cookies’ you consent to use the cookies unless you have disabled them in the settings. You can at anytime control this clicking ‘Deselect’ or via the link in the footer.

Accept all cookies
Deselect
Back

Cookie settings

Please change your settings below if needed.

SAVE