Persondata politik – Erhverv

Formålet med politiken

CoRes (”C”) behandler i en række situationer personoplysninger om dig. Det sker blandt andet, når du besøger vores hjemmeside, downloader materiale fra hjemmesiden eller hvis du på anden måde kommer i kontakt med os.

I vores virke er fortrolighed og integritet højt prioriteret, hvorfor vi naturligt er stærkt engagerede i at sikre en kontinuerlig beskyttelse af oplysninger.

Nærværende persondatapolitik indeholder information om C’s behandling af personoplysninger, som du kan læse mere om nedenfor.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger hos C er:
CoRes Advice ApS
CVR: 38 23 08 32
Søvangs Allé 11
3500 Værløse

Vi kan kontaktes vedrørende vores behandling af personoplysninger på:

Telefon: +45 20 19 69 07
E-mail: kirstine@cores.dk

Behandling af personoplysninger

C’s indsamling, opbevaring og brug af persondata sker alene på et lovligt grundlag.

Det vil sige efter samtykke, som er givet i forbindelse med aftale eller ved at udfylde formular i forbindelse med ønske om tilsendelse af materiale.

Oplysninger opbevares elektronisk og slettes løbende efter fast systematik og i henhold til lovgivningens regelsæt.

Videregivelse og overladelse

C videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

I visse tilfælde er det nødvendigt for C at videregiver personoplysninger for at kunne servicere opdragsgivere og samarbejdspartnere, eksempelvis når der udarbejdes købsaftaler, lejekontrakter eller arrangeres besigtigelser og fremvisninger.

Vi benytter endvidere eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, bogholder mv. der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. C indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af C, for at sikre den nødvendige sikkerhed hos vores eksterne leverandører.

Dine rettigheder

Som registreret har du i henhold til databeskyttelseslovgivningen en række grundlæggende rettigheder. Blandt andet har du retten til at få at vide, hvilke oplysninger C har om dig, du har retten til at gøre indsigelse mod C’s behandling af dine personoplysninger, retten til at tilbagekalde et eventuelt samtykke og retten til at indgive en klage til Datatilsynet.

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside.

Data and Cookies

We are using cookies to recognize and track your repeat visits and preferences as well as measuring the traffic on our website. By clicking ‘Accept all cookies’ you consent to use the cookies unless you have disabled them in the settings. You can at anytime control this clicking ‘Deselect’ or via the link in the footer.

Accept all cookies
Deselect
Back

Cookie settings

Please change your settings below if needed.

SAVE