Bag om arkitekturen for Spidsen

3 grundprincipper for arkitekturen

SPIDSENS ARKITEKTUR TAGER AFSÆT I 3 ELEMENTER:

Huset og byen

Der handler om at skabe en naturlig og glidende overgang fra byrum og landskab til arbejdsrum.

Et samlende indre

Vinterhaven – den frodige oase – i midten af den cirkulære bygningskrop gengiver livet og bevægelsen i bygningen. Det er ikke bare et rum for uformelle møder. Her er der plads for frokosten, firmaevents, foredrag og fester

360 graders udsigt

Bygningens runde form henvender sig demokratisk i alle retninger.

Hør om visionen bag byggeriet

I denne video fortæller Thomas Scheel, Partner hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S,  og Dan Stubbergaard, grundlægger af Come Arkitekter, om tankerne og visionen bag byggeriet og Nordø.

Rum for stærke kontraster

Nordhavnen har fået sin egen eksklusive identitet med stærke kontraster. Arkitekturen i området tager dels sin inspiration fra det klassiske København og dels fra industrihavnens tårnhøje siloer. I facadelandskabet kommer alt dette til udtryk i to kontraster, der skaber en interessant og dynamisk ramme. De varme, rødbrune nuancer og den gråtonede skala.

Visionen & arkitekturen

Data and Cookies

We are using cookies to recognize and track your repeat visits and preferences as well as measuring the traffic on our website. By clicking ‘Accept all cookies’ you consent to use the cookies unless you have disabled them in the settings. You can at anytime control this clicking ‘Deselect’ or via the link in the footer.

Accept all cookies
Deselect
Back

Cookie settings

Please change your settings below if needed.

SAVE